skip to Main Content

0-6 YAŞ GELİŞİMİ DESTEK EĞİTİM MODÜLLERİ

  • Öz Bakım Becerileri
  • Günlük Yaşam Becerileri
  • Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri
  • Bilişsel Hazırlık Becerileri
  • Psikomotor Beceriler
  • Toplumsal Yaşam Becerileri
  • Türkçe
  • Matematik
  • Sosyal Hayat

0-6 YAŞ GELİŞİMİ DESTEK EĞİTİM ALANLARIMIZ

afyonozelegitim
afyon-akarcay-ozel-egitim

Montessori Eğitimi

Bu yöntemde çocuğun bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller kullanılır. 0-6 yaş arasında çocukların soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyallerin kullanılması esastır. 

Davranış Değiştirme Çalışmaları

Çocuğa uygun pekiştirme yöntemleri kullanarak,yapması istenmeyen davranışı azaltma, yapması istenen davranışı artırma sürecidir.

 

Dikkat Geliştirme Uygulamaları

Dikkat eksikliği yaşayan çocuklara tedavinin yanı sıra, dikkati artıran egzersizlerle de destek olunabilmektedir. Çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak; görsel hafızayı, sözel becerileri, dikkati sürdürebilme, olayları sorgulayabilme, değerlendirebilme, sonuca varabilme becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

 

Drama Uygulamaları

Çocukların, bir lider tarafından yönlendirildiği,aktif olarak katıldıkları, daha çok büyük motor hareketlere dayalı taklit hareketleri ile gerçekleştirilen, sonuçta yaşananların serbestçe tartışıldığı, birçok gelişim alanında etkili biryöntemdir.

 

Eğitsel Oyun Çalışmaları

Eğitim programlarında çocuğun problem çözme, farklı düşünme ve sosyal beceriler gibi çeşitli yeterliliklerin geliştirilmesinde oyun önemli bir araç olarak kullanılabilir. Çocuk konuşma, düşünme, yaratıcılığını ortaya çıkarma ve gözlem yeteneğini oyunla sergileme olanağı bulabilmektedir.

 

Müzik Becerileri

Çocuğun, yaratıcılık gibi becerilerinin gelişerek, sonunda estetik zevklere sahip olabilmesi için müzik etkinliklerine gereksinim vardır. Müzik etkinlikleri çalışması çocukların gelişim alanlarını destekleyerek kendi deneyimlerine fırsat verildiği için okul öncesi çocuklarında etkili bir uygulamadır.

 

Örnek Olay Çalışmaları

Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.   Bu yöntem çocuklara bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve bu konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.

 

Gösterip Yaptırma Çalışmaları

Genellikle, Genellikle bir işlemin bütün basamaklarıyla nasıl  uygulanacağını çocuklara alıştırma yaptırılarak uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde gösterme öğretmenin, yapma ise çocuğun görevidir.
 

Hikâye Çalışmaları

Erken çocukluk döneminde hikâye anlatımı çocuğun gelişimini destekleme anlamına gelir. Onlarda iletişimi, farkında olma ve hatırlama becerisini geliştirir. Çocuk-çocuk ve öğretmen-çocuk iletişimini güçlendirir.

 

Soru Cevap Yöntemleri

Soru cevap yöntemi işlenen çocukları düşündürmek, önemli noktalara çocukların dikkatini çekmek, cevaplarıkendilerine buldurmak amacı taşır. Hatırlama, düşünme, muhakeme, analiz, sentez, değerlendirme yeteneklerini geliştirir.

 

Problem Çözme Çalışmaları

Gelişim özelikleri olarak meraklı ve araştırıcı olan okul öncesi çocukları, sürekli etraflarını keşfeder ve bir çok denemeler yaparlar. Karşılaştıkları durumları ve problemleri irdeleyen, nedenlerini, sonuçlarını araştıran çocuklar böylelikle bir düşünme sürecine girmektedirler. Düşünme aracılığıyla problemlerine çözümler aramaktadırlar.Daha önce karşılaştıkları problemlere verdikleri çözümü denemekte, gerekli durumlarda yeni çözüm yolları arayışına girmektedirler.

 

Beyin Fırtınası Uygulamaları

Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi esasına dayanan, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan bir tekniktir.

 

Gezi Gözlem Çalışmaları

Gezi, okul ve sınıf içinde yapılan eğitsel çalışmaları tamamlamak ve yaşamla bağlantısını kurmak için yapılan ziyaretlerdir. Olayları gerçek görünümüyle tanıma ve bilgileri ilk kaynaktan elde etme amacıyla bu tekniğin kullanılması etkili olmaktadır.